Webinaria: Modelowanie procesow i architektura systemow | Analiza biznesowa | Babok | Bpmn

Opisywanie procesów. Jak najlepiej to robić, i czy da się zdalnie?

W czasach gdy część organizacji i ich pracowników współpracuje zdalnie, warto zastanowić się, które z technik analizy procesów i sposobu ich opisu można dostosować do nowych warunków.
W trakcie seminarium zostaną krótko omówione niektóre z nich.

Zapraszamy pracowników i menedżerów zaangażowanych w biznesowe projekty zorientowane na doskonalenie procesów i operacji.

 

Agenda:
  1. Czym jest proces?
  2. Jak pozyskiwać informacje na temat procesów?
  3. Metody dokumentowania procesów:
  • Tekstowo
  • Graficznie
4. Które z technik można zaimplementować do pracy zdalnej?

Aktualne promocje

Sprawdź