Udostępnij!

• Wyszukiwanie i łączenie danych z wielu kolumn • Szybkie wyliczanie kwot w walucie dla kilkuset dat i kilku walut • Szybka agregacja danych przy pomocy Suma.Jeżeli i Licz.Jeżeli • Kategoryzacja dostawców przy pomocy przypisywania wartości do przedziałów wartości • Konsolidacja danych: tworzenie szablonów do konsolidacji, sprawdzanie poprawności danych i zabezpieczanie szablonu.

Agenda

  • Wyszukiwanie i łączenie danych z wielu kolumn
  • Szybkie wyliczanie kwot w walucie dla kilkuset dat i kilku walut
  • Szybka agregacja danych przy pomocy Suma.Jeżeli i Licz.Jeżeli
  • Kategoryzacja dostawców przy pomocy przypisywania wartości do przedziałów wartości
  • Konsolidacja danych: tworzenie szablonów do konsolidacji, sprawdzanie poprawności danych i zabezpieczanie szablonu