Webinaria: Utrzymanie it | Modelowanie procesow i architektura systemow | Architektura Systemów | Togaf | Archimate

Modelowanie Architektury Korporacyjnej z wykorzystaniem standardow The Open Group

Udostępnij!

Zastosowanie notacji ArchiMate® 3.0 do modelowania: usług i procesów biznesowych, aplikacji i danych, infrastruktury technicznej. Standardy SOA. Standardy cyber-bezpieczeństwa.

Agenda

  1. Modelowanie Architektury Korporacyjnej z wykorzystaniem standardu ram architektonicznych TOGAF® w wersji 9.1
  2. Zastosowanie notacji ArchiMate® 3.0 do modelowania:
    • usług i procesów biznesowych
    • aplikacji i danych
    • infrastruktury technicznej
  3. Standardy SOA
  4. Standardy cyber-bezpieczeństwa