Webinaria: Bazy danych

Metody zapewnienia spójności danych w czasie podczas raportowania w systemie transakcyjnym

Udostępnij!

Webinarium poświęcone tematowi, który jest często pomijany nawet przez doświadczonych programistów, a mianowicie metodom zapewnienia spójności danych w trakcie algorytmów przetwarzających te dane.

 1. Zdefiniowanie problemu spójności odczytów w czasie
 2. Spójność w trakcie pojedynczego polecenia
  • Problem używania funkcji
  • Determinizm funkcji
 3. Spójność w procesach opartych na wielu poleceniach SQL
  • Zastosowanie FOR UPDATE w zapytaniach
  • Zastosowanie klauzuli RETURNING w poleceniach DML
 4. Metody zapewnienia spójności oparte na danych wycofania
  • Uzyskanie spójności w obrębie transakcji poprzez tryby transakcyjne
  • Uzyskanie spójności poprzez zapytania retrospektywne
  • Uzyskanie spójności poprzez zatrzymywanie lub cofanie czasu dla sesj
  • Fizyczna implementacja mechanizmów opartych na danych wycofania – ile to kosztuje
  • Ograniczenia: polecenia DDL, parametr UNDO_RETENTION, rozmiar przestrzeni UNDO