Webinaria: Utrzymanie it | Systemy serwerowe

Linux: prawa dostępu do plików i katalogów

Udostępnij!

Szkolenie omawiające temat praw dostępu w systemach Red Hat Linux.
Podstawowe prawa dostępu do plików i katalogów, dodatkowe uprawnienia, rozszerzone prawa dostępu, uruchamianie programów na prawach innego użytkownika – system SUDO

Agenda

  • Podstawowe prawa dostępu do plików i katalogów
  • Dodatkowe uprawnienia - SUID, SGID, sticki bit
  • Rozszerzone prawa dostępu - Access Control Lists
  • Uruchamianie programów na prawach innego użytkownika - system SUDO