Webinaria: Kompetencje menedzerskie i rozwoj osobisty | Zarzadzanie zespolem handlowym91

Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Udostępnij!

Znowelizowane obszary PZP, podstawy prawne stosowana poza cenowych kryteriów oceny ofert, oraz kryteria oceny ofert jako element SIWZ.

Agenda

 • Znowelizowane obszary PZP
 • Podstawy prawne stosowana  poza cenowych kryteriów oceny ofert
 • Najkorzystniejsza oferta, a koszt finalny zamówienia
 • Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
 • Cena jako kryterium obligatoryjne
 • Racjonalność wydatków publicznych
 • Kryteria oceny ofert jako element SIWZ
 • Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Kryteria-Pułapki:
  • Termin płatności
  • Właściwość Wykonawcy
  • Kryteria dla pojazdów samochodowych
 • Opis kryteriów oceny ofert
 • Kryteria oceny ofert po nowelizacji- statystyka preferencji Zamawiających.