Webinaria: Zarzadzanie projektami | Zarzadzanie zespolem | Zwinne zarzadzanie | Prince2 agile 2

Nadchodzące webinarum: Kontrola projektów w świecie pracy zdalnej

Termin: 3 kwiecień Czas trwania: 60min Prowadzący: Justyna Broniecka

Zapraszamy menadżerów projektów, liderów w projektach oraz osoby zajmujące się kontrolowaniem pracy zespołów, którym z uwagi na wyjątkową sytuację z dnia na dzień przyszło pracować zdalnie. Stanowi to szczególne wyzwanie w momencie, gdy pracujemy w projektach, które wymagają częstej i precyzyjnej komunikacji.

Agenda:

Planowanie
 1. Jak dzięki planowaniu ograniczać ryzyko projektowe i tworzyć odpowiednie środowisko pracy?
 2. Wykorzystanie wsparcia technicznego i utrwalanie ustaleń.
 3. Kwestie związane z zarządzaniem dostępem do danych.
Komunikacja   
 1. Jak komunikować się w zespole przy pracy zdalnej?
 2. Użyteczne narzędzia.
 3. Nie tylko we własnym gronie – sposoby i zasady komunikacji z klientami.
Narzędzia
 1. Tablica Kanbana, czyli jak planować pracę i posuwać się do przodu.
 2. Macierz RACI – rozkład ról i zadań w zespole/organizacji.
 3. Konkretne rozwiązania techniczne.
Cykliczne spotkania.
 1. Planowanie i organizowanie spotkań online.
 2. Zwięzłość przede wszystkim – jak szybko i sprawnie omówić wszystkie ważne kwestie bez niepotrzebnego przedłużania?
 3. Dobrze przygotowana  agenda to podstawa.

Aktualne promocje

Sprawdź