Webinaria: Zarzadzanie projektami

Jak sprawdzić kto ma wpływ na projekt – analiza interesariuszy