Webinaria: Zarzadzanie projektami | Zarzadzanie wartoscia i ryzykiem | Prince2 agile | Prince2

Jak policzyć wartość ryzyka?