Webinaria: Modelowanie procesow i architektura systemow | Architektura systemow | Analiza biznesowa | Uml | Analiza wymagan

Inżynieria wymagań – przykład firmy instalatorskiej

Udostępnij!

Celem spotkania jest praktyczne przedstawienie etapów pracy analityka i wybranych technik. Uczestnicy zobaczą kolejne kroki analizy biznesowej na konkretnym przykładzie firmy z branży usługowej. Poznają techniki pracy oraz artefakty jakie powinien stworzyć analityk.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy uzyskają konkretny, całościowy obraz jednego z możliwych podejść do przeprowadzenia analizy biznesowej. Spotkanie będzie prowadzone w oparciu o konkretny przykład, a porządkująca teoria, definicje i ogólne pojęcia zostaną podane jedynie wtedy, gdy będą niezbędne.

Zapraszamy analityków, kierowników projektów i programistów, którzy muszą samodzielnie zbierać wymagania.

Agenda:
  1. Przedstawienie przykładowego problemu – kłopoty firmy instalatorskiej.
  2. Opis stanu aktualnego: potrzeby, cele, ograniczenia zamawiającego.
  3. Opis stanu docelowego: założenia, wymagania biznesowe, granice produktu.
  4. Analiza użytkowników produktu.
  5. Wybór koncepcji rozwiązania: analiza ryzyk i możliwych rozwiązań, wybór najlepszego, opis ogólny planowanego produktu.
  6. Konkretyzacja rozwiązania: wymagania uczestników w podziale na interfejsy, funkcjonalne i pozafunkcjonalne.
  7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Zdzisław Habasiński

Trener Altkom Akademii od 6 lat, specjalizacja: inżynieria wymagań.