Webinaria: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow

Inżynieria wymagań jest ciekawa

Udostępnij!

1. Dlaczego wymagania są ważne
2. Metoda „6 myślowych kapeluszy”
3. Macierz przekonywania do zmian
4. Jak definiować miary
5. Upraszczać maksymalnie, ale nie bardziej

Agenda

  1. Wstęp - dlaczego wymagania są ważne
  2. Metoda "6 myślowych kapeluszy"
  3. Macierz przekonywania do zmian
  4. Jak definiować miary?
  5. Zakończenie – upraszczać maksymalnie, ale nie bardziej.