Webinaria: Finanse i rachunkowosc | Zarzadzanie finansami

Identyfikacja i wpływ zdarzeń jednorazowych na wynik finansowy przedsiębiorstw

Udostępnij!

Identyfikacja zdarzeń jednorazowych w bilansie i rachunku zysków i strat.
Eliminacja zdarzeń jednorazowych z wyniku finansowego i wskaźników.
Przykłady zdarzeń jednorazowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych.

Agenda

  • Charakterystyka zdarzeń jednorazowych
  • Najczęściej występujące zdarzenia jednorazowe
  • Identyfikacja zdarzeń jednorazowych w bilansie i rachunku zysków i strat
  • Eliminacja zdarzeń jednorazowych z wyniku finansowego i wskaźników
  • Przykłady zdarzeń jednorazowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych