Agenda

 • Błyskawiczne tworzenie, formatowanie i edycja wykresu.
 • Dobór wykresu do danych i modyfikacja wyglądu, w tym:
  • demonstracja przyrostów,
  • wizualizacja dużej ilości danych,
  • grupowanie danych na wykresie i w tabeli.
 • Tworzenie wykresów niestandardowych:
  • wykres kolumnowo-liniowy z dwiema osiami,
  • wykres kolumnowo-liniowy z etykietami na kolumnach.