Webinaria: Utrzymanie it | Bazy danych

Entity framework 6.0 Code First

Udostępnij!

Wstęp do ORM. Utworzenie modelu danych za pomocą kodu. Tworzenie bazy danych na podstawie kodu (Code First) Podstawowe operacje. Pobieranie danych za pomocą języka Linq. Aktualizacja struktury bazy.

Agenda

  • Entity Framework 6.0
  • Wstęp do ORM
  • Utworzenie modelu danych za pomocą kodu
  • Utworzenie bazy danych na podstawie kodu (Code First)
  • Podstawowe operacje tworzenie, modyfikacja, usuwanie danych (CRUD) na bazie danych
  • Pobieranie danych za pomocą języka Linq
  • Aktualizacja struktury bazy danych na podstawie zmian w modelu.