Webinaria: Systemy erp i crm | Ms dynamics | Ms dynamics crm

Dynamics 365 – sprzedaż i serwis w CRM

Udostępnij!

Możliwości nowej platformy biznesowej Microsoft Dynamics 365.

  • Wprowadzenie. Moduły w Microsfot Dynamics 365.
  • Proces sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 na urządzeniach mobilnych i na komputerze stacjonarnym.
  • Customer service w wersji mobilnej.
  • Zarządzanie pracownikami mobilnymi za pomocą Microsoft Field Service - obsługa na komputerze stacjonalnym.
  • Dostosowywanie aplikacji mobilnej – przykłady konfiguracji.
  • Dodatkowe funkcjonalności aplikacji mobilnej.
  • Nadchodzące nowości w Microsoft Dynamics 365.