Webinaria: Zarzadzanie projektami | Projekty w organizacji | Zwinne zarzadzanie | Zarzadzanie zmiana

Doskonałość procesów a symulacja biznesowa

Udostępnij!

Jak zarządzanie procesami może usprawnić działanie organizacji? Jak w praktyce zastosować wiedzę na temat doskonalenia procesów w organizacji? Z pomocą przychodzi nasza symulacja biznesowa!

  • Proces doskonały?
  • Metody i techniki doskonalenia procesów
  • Symulacje biznesowe – założenia i cele
  • Flerow – zakres merytoryczny symulacji doskonalenia procesów
  • Symulowany świat
  • Symulowana organizacja – działy i role
  • Komponenty symulacji