Webinaria: Biurowe narzedzia informatyczne | Narzedzia analityczne i raportowe | Ms excel91 | Systemy raportowe91

Dodatek Power Query do Excela: rewolucja w pobieraniu i transformacji danych

Udostępnij!

1. Power Query vs ETL: rozbudowany parser danych; język formuł i zestaw funkcji
2. Przygotowanie środowiska
3. Przegląd interfejsu
4. Webowe źródła danych: Wikipedia, Facebook, dowolne Web API
5. Kompletne przykłady działania:
• Pobranie danych
• Parametryzacja zapytania
• Wykorzystanie zapytania jako funkcji
• Umieszczenie wyniku w modelu danych
• Wizualizacja wyników z użyciem Power Map

Agenda

 1. Power Query vs ETL
  • Rozbudowany parser danych
  • Język formuł i zestaw funkcji
 2. Przygotowanie środowiska
 3. Przegląd interfejsu
 4. Webowe źródła danych
  • Wikipedia
  • Facebook
  • Dowolne Web API
 5. Kompletne przykłady działania
  • Pobranie danych
  • Parametryzacja zapytania
  • Wykorzystanie zapytania jako funkcji
  • Umieszczenie wyniku w modelu danych
  • Wizualizacja wyników z użyciem Power Map