Webinaria: Zarzadzanie informacja | Bezpieczenstwo informacji

Co „więcej” daje i wymaga RODO? Kluczowe zmiany i nowości

Udostępnij!

Z webinarium dowiesz się o tym, jakie są kluczowe zmiany i nowości w RODO.

  1. Więcej transparentności, czyli nowe wymogi zgody na przetwarzanie oraz nowe obowiązki informacyjne.
  2. Więcej uprawnień osób, których dane dotyczą, czyli o prawie do bycia zapomnianym (ale nie tylko).
  3. Więcej samodzielności administratorów, czyli o samodzielnym i opartym na ryzyku określaniu i wdrażaniu procedur i zabezpieczeń.
  4. Więcej obowiązków formalnych, czyli o ocenie skutków dla ochrony danych i innych ograniczeniach samodzielności.
  5. Więcej odpowiedzialności, czyli między innymi o karach pieniężnych