Webinaria: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow | Bpmn

BPMN – narzędzia dla procesowca i analityka

Udostępnij!

• Cele tworzenia map procesowych
• Rodzaje narzędzi i ich zastosowania
• Praktyczne sposoby mapowania procesów w notacji BPMN na przykładzie:
Enterprise Architect, iGrafx Flow Charter, BizAgi i Yaoqiang

Agenda spotkania

  • Cele tworzenia map procesowych
  • Rodzaje narzędzi i ich zastosowania
  • Przegląd wybranych narzędzi
  • Praktyczne sposoby mapowania procesów w notacji BPMN