Webinaria: Rozwoj it | Modelowanie procesow i architektura systemow

Architektura zorientowana na usługi (SOA)

Udostępnij!

VIdeo szkolenie – Architektura zorientowana na usługi (SOA)

Szkolenie opisujące najważniejsze zagadnienia zw. z SOA - architekturą opartą na usługach.