Webinaria: Zarzadzanie informacja | Bezpieczenstwo informacji

ABC RODO, czyli co w praktyce zmienia nowe rozporządzenie o ochronie danych?

Udostępnij!

Z webinarium dowiesz się jakie są nowe wymogi zgody na przetwarzanie danych osobowych, uprawnienia osób, obowiązki formalne i informacyjne.

  • Nowe wymogi zgody na przetwarzanie oraz nowe obowiązki informacyjne.
  • Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą, w tym prawo do bycia nieobjętym profilowaniem.
  • Nowe obowiązki formalne (m.in. ocena skutków dla ochrony danych).
  • Odpowiedzialność za naruszenia wymogów RODO (kary finansowe, odpowiedzialność cywilna).