• 0
 • 5
 • 15

Testy przed wdrożeniem, a zapobieganie regresom

Zakładając, że dany przyrost został rozpisany na 3 Timeboxy, z których  każdy dostarcza jakąś funkcjonalność. Testy prowadzone są w sposób ciągły, weryfikując tym samym dostarczane oprogramowanie. Przyrost będzie spełniał potrzebę ...
. .
Zapytał: | 31.05.2017
@ Łukasz_Szacherski
 • lider
 • laureat
 • 21
 • 4
 • 32
 • 1
 • 6
 • 16

Zmiana szerokości zakresu

W ramach reagowania na zmianę Agile dopuszcza tolerancję w podejmowaniu decyzji przez Zespół Rozwoju Rozwiązania, która polega na samodzielnej rezygnacji z Could'ów. W przypadku przekroczenia tolerancji, sprawa ma być przekazywana ...
. .
Odpowiedział: | 07.06.2017
@ Michał_Leśniak
TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1
 • 7
 • 19
. .
Odpowiedział: | 27.08.2021
@ Jarek_Łojko
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7
 • 11

Agile: tolerancje jakości

Skoro jakość ma być elementem niezmiennym w projektach prowadzonych w metodologii Agile, to czy nadaje się jej jakieś tolerancje. W jaki sposób ustala się te tolerancje?
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 7
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 7
 • 9

Agile: raporty

Kto tworzy raporty w projektach prowadzonych w metodologii Agile? Czy jest ich dużo?
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 6
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 6
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 6
 • 7
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19
 • 0
 • 5
 • 8
. .
Zapytała: | 31.05.2017
@ Agnieszka_Skowerska
 • lider
 • laureat
 • 29
 • 5
 • 19