• 0
 • 3
 • 94
. .
Zapytała: | 27.03.2015
@ Sylwia_Stefańska
 • laureat
 • 17
 • 3
 • 23
 • 0
 • 1
 • 100

Zmiana kursora na default po naciśnięciu hyperlinku

Witam, w aplikacji ASP.NET zmiana postaci kursora jest realizowana poprzez funkcję javascript wołaną w MasterPage w onunload elementu body: ... <script language="javascript" type="text/javascript"> function setHourglass() { document.body.style.cursor = 'wait'; } ... </script> </head> <body ... onbeforeunload="setHourglass();" onunload="setHourglass();" >...Powyższe rozwiązanie działa z jednym wyjątkiem. Jeśli na stronie pojawia się dynamicznie tworzony hyperlink umożliwiający dostęp do ...
. .
Zapytał: | 06.05.2015
@ Jan_Borawski
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 18
. .
Zapytał: | 01.01.2016
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 21

Loader

Mam problem z animacją ładowania strony. Gdy użytkownik przechodzi na drugą stronę, pojawia się poniższy komunikat: <div id="waitmessage"> <p id="animate">Prosimy o chwilę cierpliwości   </p> </div> W którym animowane są kropki na końcu zdania przy użyciu ...
. .
Zapytał: | 02.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 25

Dynamiczna zmiana rozmiaru DIV

Poszukuję rozwiązania umożliwiającego dynamiczną zmianę wysokości DIV'a, gdy użytkownik zmienia rozmiar okna przeglądarki lub dynamicznie generowana treść w DIV'ie wymaga, aby zajmował on większą wysokość niż dostępne okno. Póki co, zbudowałem ...
. .
Zapytał: | 03.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 22

Walidacja formularzy

W jaki sposób najlepiej realizować walidację pól formularza? Używając do tego celu zwykłego JavaScript czy też jednego z frameworków? Jeżeli tak, to jakiego - jQuery, Angular czy też innego? Na przykład, ...
. .
Zapytał: | 05.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 18
. .
Zapytał: | 05.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 14
. .
Zapytał: | 12.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 25
. .
Zapytał: | 12.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 1
 • 60

Certyfikat JavaScript

Czy istnieją jakieś certyfikaty z zakresu JavaScript, które są cenione na ryku pracy? Czy warto wyrobić przykładowo certyfikat W3Schools? http://www.w3schools.com/cert/default.asp
. .
Zapytał: | 13.01.2017
@ Karol_Pisarek
 • lider
 • 5
 • 1
 • 13