Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 0
 • 0
 • 1

Witam

Mam problem plik excel posiada wykaz umów do wydruku, wyszukuje je w folderze i ma je wydrukować (bez podglądu). Doszłam do momentu gdzie poprzez Shell/ShellExecute tak jakby klikana jest komenda drukuj (ten windowsowski prawy klawisz myszy i Drukuj) i o ile dla txt to ładnie i szybko działa to przy jpg otwiera się okno dialogowe drukowania obrazów i niestety użytkownik te x-set razy musi kliknąć potwierdzenie drukowania. Czy ma ktoś pomysł jak to obejść?

Private Declare PtrSafe Function apiShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
ByVal hwnd As Long, _
ByVal lpOperation As String, _
ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, _
ByVal lpDirectory As String, _
ByVal nShowCmd As Long) _
As Long

 

Dim MyPicFile As String: MyPicFile = "C:\Users\pw\Desktop\tools\VBA\PDF_maker_basedOnExcelSheetData\pics\1.jpg"
Call apiShellExecute(Application.hwnd, "print", MyPicFile, vbNullString, vbNullString, 0)

End Sub

Monika-Kwiatkowska
 • Zapytał
 • @ Monika-Kwiatkowska | 22.07.2021
  • 0
  • 0
  • 8