Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

W pamięci mamy też dane statyczne, np. stałe i zmienne globalne - pamięć dla nich jest przydzielana w momencie uruchomienia programu i zwalniania dopiero po jego zakończeniu.

Natomiast dynamicznie przydzielana jest pamięć dla obiektów i zmiennych tworzonych podczas wykonywania programu. W Java pamięć ta zwalniana jest automatycznie, gdy obiekty te nie są już używane, poprzez Garbage Collector.

Kamil_Jachymowski
  • Odpowiedział
  • @ Kamil_Jachymowski | 27.07.2021
    • 0
    • 0
    • 0