Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedzi (2)

 • 0

"Ciąg sekwencji akcji" - rozumiem że po tym stwierdzeniem chodzi ciąg zadań.

Z pewnością nie jest to jedyna i najbardziej charakterystyczna cecha dla działalności projektowej. Wręcz bliżej kojarzy mi się z działalnością operacyjną gdzie będzie to powtarzalny "ciąg sekwencji akcji".

Proponuję sięgnąć do jakiegokolwiek podręcznika PM (PMBOK Guide lub PRINCE), lub powszechne portale PM, gdzie zawsze na początku znajdzie się miejsce na kluczowe cechy rozróżniające Projekt od działalności operacyjnej. Ja osobiście skupiłbym uwagę na unikalności projektu.

 • Odpowiedział
 • @ | 03.08.2017
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
 • 1

PRINCE2 daje Ci proste wskazówki jak odróżnić przedsięwzięcie typu projekt od reszty ciągłej działalności biznesowej:

 • Zmiany- Projekty to sposoby wprowadzania zmian.
 • Tymczasowość-  Zgodnie z powyższą definicją, projekty z samej swojej natury są realizowane w skończonym czasie. Po wdrozżeniu pożądanej zmiany, kontynuowana jest zwykła działalność biznesowa (w swojej nowej formie) i znika potrzeba istnienia projektu. Projekty powinny mieć określony początek i określony koniec.
 • Wielofunkcyjność - Projekty angażują zespoły składające się z osób o różnych umiejętnościach, współpracujących (przez pewien czas) w celu wprowadzenia zmiany, która wpłynie na inne osoby poza zespołem. Projekty często przekraczają zwykłe podziały funkcyjne w organizacji, a czasami obejmują całkowicie różne organizacje. Powoduje to często stresy i napięcia, zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy nimi, na przykład pomiędzy klientami i dostawcami. Każdy ma odmienną perspektywę i motywację do zaangażowania się w zmianę.

 

 • Unikalność - każdy projekt jest unikalny. Organizacja może podjąć się wielu podobnych projektów i wypracować znany, sprawdzony schemat działań projektowych, ale każdy projekt będzie w jakiś sposób wyjątkowy: inny zespół, inny klient czy inna lokalizacja. Wszystkie te czynniki składają się na unikalność każdego projektu.
 • Niepewność - Jasne jest, że podane powyższej cechy pociągną za sobą wiele zagrożeń i szans, których zazwyczaj się nie spotyka. Projekty niosą ze sobą większą niepewność niż zwykła działalność biznesowa.

Gdy powyższe przesłanki masz spełnione w tym przypadku będzie to raczej projekt, a od decydentów zależy zakres zastosowania zasad zarządzania projektami do tego przedsięwzięcia.

Zwróć uwagę także na to, że zarządzaniu projektami także występują procesy oraz, że niektóre z nich są powtarzalne. Zwykle unikatowa i niepowtarzalna w istotnej wielkości bywa część specjalistyczna, techniczna, biznesowa.

 

 • Odpowiedział
 • @ | 08.08.2017
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII