Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

 Obfuskacja ma na celu taką modyfikację kodu, która utrudni odczytanie/analizę jego zawartości (np. dla ukrycia użytych rozwiązań programowych), nie zmieniając przy okazji jego działania. W praktyce polega to m.in. na usuwaniu komentarzy i podziału wierszy, zmianie nazw zmiennych, funkcji itp. z przyjaznych typu "licznik", "wybrana_wartosc" na np. "a", "b", stosowaniu skróconego zapisu funkcji, zastąpienie wartości stałych operacjami arytmetycznymi itd. Proces ten jest odwracalny (są do tego narzędzia), jest to jednak czasochłonne i często wymaga zaawansowanej wiedzy o danym języku. Stosuje się go również do optymalizacji kodu i zmniejszenia jego objętości.

 Podrzucam link do znalezionego w sieci przyjaznego materiału na ten temat (wprawdzie o JS, ale idea jest ta sama):

https://sekurak.pl/deobfuskacja-javascript/

 

Mirosław_Janiak
  • Odpowiedział
  • @ Mirosław_Janiak | 14.06.2017
    • 1
    • 7
    • 1