Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 1
 • 54

W tabeli mam umieszczone konkretne dane (jak na obrazu).

chciałabym, aby:

1). wszystkie dane np. z KAT.1, KAT.2 itd. były kopiowane i przenoszone do kolejnych arkuszy: Arkusz KAT.1, Arkusz KAT.2 itd.,

(nowych arkuszy nie chcę tworzyć, ponieważ będą one stworzone na stałe).

2). jeżeli nie ma jakiejś KAT. to ma pominąć i wykonywać krok dalej,

3). liczba kategorii jest stała i wiadoma (jest ich zawsze 7 i zawsze nazywają się tak samo).

Próbowałam stworzyć makro na zasadzie filtrowania, jednak kiedy w kolumnie "kategoria" brakuje którejś z KAT, to niestety nie działa jak powinno.

(np. brakuje KAT.2 i w arkuszu do którego miała trafiać KAT.2 trafiają dane z KAT.1 - to jest oczywiste, bo wrzuca wcześniej skopiowane dane, jednakże strasznie mi to utrudnia pracę).

 

Aneta_Kotleszka
 • Zapytał
 • @ Aneta_Kotleszka | 16.03.2017
  • 1
  • 0
  • 1

Odpowiedzi (2)

 • 0

Jeśli można kopiować razem z nagłówkami (czyli rozrzucać po kategoriach dokładnie w takim samym układzie) można zastosować poniższe makro:

Sub KATEGORIE()

Dim Nr_kol, Ost_w, i As Integer
Dim rng, x As String

Nr_kol = 4 'nr kolumny w której są nazwy kategorii

Ost_w = Cells(Rows.Count, Nr_kol).End(xlUp).Row

rng = "$A$1:$E$" & Ost_w

For i = 1 To 7

  x = "KAT." & i

  ActiveSheet.Range(rng).AutoFilter Field:=4, Criteria1:=x, _
      Operator:=xlAnd

  Rows("1:" & Ost_w).Copy

  Sheets(x).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues

Next i

ActiveSheet.Range(rng).AutoFilter Field:=4

End Sub

Jeśli ma jednak kopiować bez nagłówków, to daj znać - pomyślę nad innym (ładniejszym) rozwiązaniem. :)

Monika-Kwiatkowska
 • Odpowiedział
 • @ Monika-Kwiatkowska | 20.03.2017
  • 0
  • 0
  • 8
 • 0

Witam.

Czy jest możliwe stworzenie makra, które wklei z pliku do odczytu tylko trzy wybrane kolumny? Wklejanie powinno być wykonywane w oparciu o nazwy kolumn zawartych w pierwszym wierszu. Ponieważ plik Excela.xls po aktualizacji zmienia położenie kolumn, raz jest na początku listy, raz na końcu. Mam plik  test21 z oknem wyboru, ale ma tylko jeden wybór, a ja potrzebuję trzy z automatu.

Jeżeli udałoby się z tym coś wykombinować, to byłoby super.

W załączniku przesyłam adres do pliku:

https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13626813#13626813

Z poważaniem Krzysztof B.

k.b59@wp.pl

k_ja
 • Odpowiedział
 • @ k_ja | 09.01.2020
  • 0
  • 0
  • 0