Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 0
 • 34

Zastanawiam się jak w celu uczynienia PRINCE2 bardziej zwinnym można połączyć role PRINCE2 oraz Agile PM?  

Które role z Agile PM odpowiadają którym rolom z PRINCE2?

Jeśli tych ról nie da się przenieść  1:1 - czy da się określić, które role pokrywają się z którymi i w jakiej części, lub które nie mają w ogóle swojego odpowiednika?

 

Wiktor_Wiekiera_
 • Zapytał
 • @ Wiktor_Wiekiera_ | 14.03.2017
  • 1
  • 0
  • 1
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

 • 0

Mapowanie ról to tylko jeden z elementów łączenia podejść, który powinien być uzupełniony o zmiany strategii i mechanizmów sterowania.

1. W oczywisty sposób Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiada roli Sponsora Biznesowego.
    Oczekiwania co do poziomu zaangażowania Sponsora B. są jednak trochę większe.

2. Kierownik Projektu P2 oraz AgilePM są również analogiczne. KP agile powinien jednak przyjąć inny styl zarządzania - bardziej facylitacyjny, delegujący. Powinien umieć  zarządzać/współpracować z samoorganizującymi się, samozarządzającymi i upoważnionymi zespołami deweloperskimi. Część decyzji i kontroli nad zakresem projektu KP agile "oddaje" Wizjonerowi/Ambasadorom Biznesowym.

3. Główny Użytkownik odpowiada Wizjonerowi Biznesowemu przy bardzo istotnych założeniach.

Główny Użytkownik, który ma pełnić rolę Wizjonera powinien zaakceptować o wiele wyższy poziom zaangażowania się w przebieg projektu oraz dysponować dobrym rozeznaniem merytorycznym. GU może realizować rolę Wizjonera poprzez oddelegowany Nadzór Projektu.

4. Kierownicy Zespołów jako agile'owi Liderzy Zespołów powinni zrozumieć i zmienić swoją postawę wobec zespołu i stać się ich służebnymi liderami.

Pozorna analogia Koordynatora Technicznego i Głównego Dostawcy wymaga rozważnego mapowania. KT może ale nie musi reprezentować dostawców. Przede wszystkim KT gwarantuje spójność techniczną (technologiczną, architektoniczną) w interesie Klienta/Użytkownika a perspektywa Dostawcy reprezentowana jest poprzez zespoły deweloperskie.

 

 • Odpowiedział
 • @ | 30.05.2017
 • TRENER ALTKOM AKADEMII