Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 1

Serializacja to proces konwersji obiektu do ciągu bitów, który można przesyłać przez strumienie. W szczególności serializacja umożliwia utrwalenie obiektu w pliku lub jego przesłanie poprzez sieć. Serializacja stanowi głęboką kopię obiektu. Proces odwrotny nazywamy deserializacją.

  • Odpowiedział
  • @ | 08.03.2017
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII