Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

Do edycji ścieżek wektorowych najlepiej używać narzędzia Zaznaczenie bezpośrednie (wywoływane klawiszem A). To narzędzie pozwala przemieszczać punkty węzłowe wybranego kształtu i dzięki temu zmienia się cała ścieżka wektorowa. Na obrazku poniżej widać prostą ścieżkę z uaktywnionym punktem końcowym. Widać, że jest on trochę większy niż pozostałe i wychodzą z niego dwa uchwyty sterujące za pomocą których można zmieniać wygięcie łuków, wychodzących z tego punktu.

 

 

Poniżej ten sam rysunek po zmianie położenia punktu końcowego (czyli po wydłużeniu linii wektorowej) oraz po zmianie położenia uchwytów sterujących (czyli po zmianie wygięcia wygięcia linii).

 

 

Ten sam kształt po zmianie położenia i wygięcia praktycznie wszystkich punktów kontrolnych. :-)

 

 

  • Odpowiedział
  • @ | 10.03.2017
  • TRENER ALTKOM AKADEMII