Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 1
 • 20

Witam.

Czy istnieją jakieś rozwiązania umożliwiające sortowanie obiektów w pliku JSON?

Przykład:

Mam plik JSON zawierający obiekty jak poniżej:

{"thePlace":[
{"id":"101","type":"rozrywka","name":"Kino","distance":"2"},
{"id":"102","type":"służba zdrowia","name":"Szpital","distance":"1"},
{"id":"103","type":"sklep","name":"Supermarket","distance":"3"}
]}

Chciałbym te obiekty posegregować w kolejności rosnącej parametru "distance".

Karol_Pisarek
 • Zapytał
 • @ Karol_Pisarek | 27.01.2017
  • lider
  • 5
  • 1
  • 13

Odpowiedź (1)

 • 0

Udało mi się stworzyć poniższe rozwiązanie, ale być może są lepsze sposoby na sortowanie obiektów w JavaScript.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<button onclick="myFunction()">Sotruj</button>
<p id="demo1">Przed: <br></p>
<p id="demo2">Po: <br></p>
<script>
var check = 1;
function myFunction() {
 var myObj, myJSON, testJSON, text, obj, text2 = "";
 // JSON przechowujacy dane w local storage:
 var placesArray = '{"thePlace":[{"id":"101","type":"rozrywka","name":"Kino","distance":"2"},{"id":"102","type":"służba zdrowia","name":"Szpital","distance":"1"},{"id":"103","type":"sklep","name":"Supermarket","distance":"3"}]}';
 var myObj = JSON.parse(placesArray);
 myJSON = JSON.stringify(myObj);
 localStorage.setItem("testJSON", myJSON);
 // Pozyskanie danych z local storage:
 text = localStorage.getItem("testJSON");
 obj = JSON.parse(text);
 // Lista nieposortowana
 for (var i = 0; i < obj.thePlace.length; i++) {
 document.getElementById("demo1").innerHTML += obj.thePlace[i].id + "/" + obj.thePlace[i].type + "/" + obj.thePlace[i].name + "/" + obj.thePlace[i].distance + "<br>";
 }
 // Sortowanie
 do{
   check = 0;
   for (var i = 1; i < obj.thePlace.length; i++) {
     if(parseInt(obj.thePlace[i].distance) < parseInt(obj.thePlace[i-1].distance)){
       check += 1;
         poprzedniId = obj.thePlace[i].id;
         nastepnyId = obj.thePlace[i-1].id;
         poprzedniName = obj.thePlace[i].name;
         nastepnyName = obj.thePlace[i-1].name;
         poprzedniType = obj.thePlace[i].type;
         nastepnyType = obj.thePlace[i-1].type;
         poprzedniDistance = obj.thePlace[i].distance;
         nastepnyDistance = obj.thePlace[i-1].distance;
         obj.thePlace[i].id = nastepnyId;
         obj.thePlace[i-1].id = poprzedniId;
         obj.thePlace[i].name = nastepnyName;
         obj.thePlace[i-1].name = poprzedniName;
         obj.thePlace[i].type = nastepnyType;
         obj.thePlace[i-1].type = poprzedniType;
         obj.thePlace[i].distance = nastepnyDistance;
         obj.thePlace[i-1].distance = poprzedniDistance;
     } else {
       check += 0;
     }
   }
 } while (check > 0);
 // Lista posortowana
 for (var i = 0; i < obj.thePlace.length; i++) {
 	document.getElementById("demo2").innerHTML += obj.thePlace[i].id + "/" + obj.thePlace[i].type + "/" +
  obj.thePlace[i].name + "/" + obj.thePlace[i].distance + "<br>";
 }
}
</script>
</body>
</html>

 

Efekt jest następujący:

Przed:
101/rozrywka/Kino/2
102/służba zdrowia/Szpital/1
103/sklep/Supermarket/3

Po:
102/służba zdrowia/Szpital/1
101/rozrywka/Kino/2
103/sklep/Supermarket/3

 

 

Karol_Pisarek
 • Odpowiedział
 • @ Karol_Pisarek | 27.01.2017
  • lider
  • 5
  • 1
  • 13