Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 0
 • 1
 • 14

Mam na stronie element select:

<select id="city">
<%-- zawartość generowana przez getCityList() --%>
</select>

Którego elementy na liście rozwijanej są generowane przez funkcję java script:

function getCityList() {
  // City list
  var city, text, cLen, i;
  city = ["Gdańsk", "Poznań", "Wrocław", "Warszawa", "Kraków"];
  cLen = city.length;
  text = "<option value=\"empty\" selected=\"selected\">Miasto</option>";
  for (i = 0; i < cLen; i++) {
    text += "<option value=\"" + city[i] + "\">" + city[i] + "</option>";
  }
  document.getElementById("city").innerHTML = text;
}

Jak można zapewnić, aby użytkownik nie mógł rozwinąć listy dopóki nie zostanie ona zbudowana?

Karol_Pisarek
 • Zapytał
 • @ Karol_Pisarek | 12.01.2017
  • lider
  • 5
  • 1
  • 13