Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 0
 • 3
 • 38

Zastanawiam się, czy szczegółowe przepisy np. przekazywania dokumentów poszczególnym osobom ze sobą współpracującym i wymóg ich przestrzegania może prowadzić do dezorganizacji i przestojów w pracy?

Np. kolejność rozwiązywania spraw: pierwsze wpłynęło, pierwsze musi być „załatwione”, a wymaga to zaangażowania wielu osób co jest czasochłonne (konsultacje) w zestawieniu z piątą sprawą, która wymaga tylko podpisu i sprawa może być załatwiona.

Rafał_Kisicki_4RDE
 • Zapytał
 • @ Rafał_Kisicki_4RDE | 23.06.2016
  • 3
  • 2
  • 6