• 1
 • 6
 • 171

Witam.

Czy posiadając tytuł magistra z finansów i rachunkowości mam szanse być zwolniony z części egzaminów? Jakie to są egzaminy?
Z racji tego przywileju ponoszę jakaś opłatę? 

Pozdrawiam.

Matjas24
 • Zapytał
 • @ Matjas24 | 22.06.2016
  • laureat
  • 6
  • 0
  • 21

Odpowiedź (1)

 • 0

Weryfikacji i informacji na temat potencjalnych zwolnień z egzaminów dokonuje centrala CIMA w Londynie.

Weryfikacji wstępnej można dokonać poprzez wysyłkę dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie (studia wyższe, podyplomowe, kursy, certyfikat MBA itp.) za pośrednictwem strony internetowej CIMA. Ważne jest aby do skanów oryginałów dołączyć również tłumaczenia dokumentów w języku angielskim, jeśli ich forma jest w innym języku.

 Z tytułu weryfikacji wstępnej nie są pobierane żadne opłaty.

 • Odpowiedział
 • @ | 24.10.2016
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII