Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 3
  • 732

Odpowiedź (1)

  • 4

Witam.

W MS Project nie ma widoku, który wprost wyświetlałby takie informacje. Rozwiązanie takie można jednak uzyskać poprzez odpowiednie sformatowanie wbudowanego już widoku Wykres Gantta. W tym celu należy na wstążce „Formatowanie”, w grupie „Style pasków”, rozwinąć narzędzie:„Formatuj” i wybrać „Style pasków”.

 

 

Następnie w oknie dialogowym „Style pasków” należy wybrać rodzaj zadania, jakie chcemy sformatować (najczęściej ustawienia wprowadzamy dla pozycji „Zadanie”. Jeśli zależy nam również na ustawieniu specjalnego formatu np. dla zadań Krytycznych, Punktów Kontrolnych, itd., to można to również w tym miejscu zdefiniować).

 

 

Wybierając zakładkę „Tekst”, w odsłoniętym oknie należy zmapować pola z informacjami z zadań, które chcemy wyświetlić na wykresie Gantta.

 

 

 

Rozwiązanie można również uzyskać poprzez skorzystanie z narzędzia „Kreator wykresu Gantta...”, jakie wykorzystywane było głównie we wcześniejszych wersjach MS Project. Narzędzie to nie jest bezpośrednio dostępne na którejś ze wstążek, można je jednak dodać np. do tzw. „paska szybkiego dostępu”. W tym celu należy rozwinąć prawą część tego paska i wybrać z kontekstu: „Więcej poleceń…”.

 

 

Następnie w odsłoniętym oknie wybrać z listy rozwijanej pozycję „Wszystkie polecenia”, na liście odsłoniętych narzędzi wskazać pozycję „Kreator wykresu Gantta…” i wybrać przycisk „Dodaj”, a następnie przycisk „OK”.

 

 

Od tej pory narzędzie to można uruchomić bezpośrednio z „paska szybkiego dostępu”, w każdym z plików projektu. 

 

 

Przejście przez kolejne kroki kreatora pozwala nam dokładnie określić, jakiego typu zadania chcemy sformatować oraz jakie informacje chcemy przy nich wyświetlić.

Pozdrawiam.
Janusz Matyjas.

  • Odpowiedział
  • @ | 05.03.2014
  • TRENER ALTKOM AKADEMII