Odpowiedź (1)

  • 2

Priorytetyzacja projektów w organizacji jest zagadnieniem bardzo rozległym i złożonym.

Po pierwsze projekty mogą być realizowane jako niezależne przedsięwzięcia lub jako część większej całości - programu.

Priorytetyzacja projektu w ramach programu zależy od ładu organizacyjnego programu.

Projekty realizowane w ramach portfela mogą podlegać priorytetyzacji według wielu kryteriów/parametrów.

Po pierwsze stopień realizacji celów strategicznych przez projekt - to parametr zewnętrzny w stosunku do projektu

Po drugie kryteriami parametryzacji mogą być wszystkie "wewnętrzne" parametry, tzn. czas, budżet, zakres, jakość, ryzyko i korzyści.

Powiązanie Budżetu, Korzyści i Czasu daje kolejne kryterium priorytetyzacji jakim jest zwrot z inwestycji (ROI)

Budżet i Korzyści są naturalnymi parametrami, według których organizacje priorytetyzują projekty.

Ważnym kryterium staje się także Ryzyko.

Priorytetyzacja projektu rozpoczyna się jeszcze przed uruchomieniem projektu i trwa do jego zakończenia.

 

  • Odpowiedział
  • @ | 13.10.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII