Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 0
  • 55

Spotkałem się z następującą definicją przejścia:

temperatura<20[zawór otwarty]/włącz

Czy zdarzenie może być warunkiem? Jeśli tak to czym się różni od tego co jest umieszczone w nawiasach kwadratowych?

Uczestnik szkolenia
  • Zapytał
  • @ Uczestnik szkolenia | 10.09.2015

Odpowiedź (1)

  • 0

Zdarzenia zachodzą w czasie. Niektóre z nich wyzwalają określone zachowania elementów systemu (np. obiektów), co w kontekście maszyn stanowych oznacza przejście z jednego stanu do drugiego. Zdarzenia mogą być różnego rodzaju. Zdarzenie czasowe zdarza się w określonym czasie lub po upływie określonego czasu, zdarzenie typu komunikat związane jest z odebraniem pewnego żądania, a zdarzenie typu zmiana zachodzi, gdy określone wyrażenie logiczne przyjmuje wartość prawda. W przykładowym przejściu mamy zatem do czynienia ze zdarzeniem typu zmiana.

Natomiast warunek umieszczony w nawiasach kwadratowych nie dotyczy zdarzenia tylko przejścia. Stanowi on narzędzie sterowania przejściami ponieważ określa sytuację, w której przejście może się uaktywnić. Jeśli warunek nie jest spełniony mimo, że zaszło zdarzenie wyzwalające przejście nie dochodzi do zmiany stanu.

  • Odpowiedział
  • @ | 10.09.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII