Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

Przetwarzanie w ExpansionRegion zostanie przerwane jeśli sterowanie dotrze do ActivityFinal umieszczonego wewnątrz regionu. Do ExpansionRegion można też dodać obsługę wyjątku.

  • Odpowiedział
  • @ | 20.08.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII