Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

W UML zarówno proces jak i jego podprocesy to aktywności. Żeby można było wywołać podproces należy najpierw go zdefiniować czyli stworzyć aktywność o nazwie takiej samej jak podproces i zamodelować na diagramie w ramach tej aktywności jego przebieg. Następnie w diagramie procesu głównego należy użyć akcji wywołującej zachowanie (CallBehaviorAction), która pozwala na odwołanie się do wcześniej zdefiniowanej aktywności czyli naszego podprocesu. Należy zauważyć, że CallBehaviorAction posiada specyficzną ikonkę w prawym dolnym rogu, a jej zastosowanie polega na wpisaniu nazwy z klawiatury i wybraniu z modelu aktywności, która ma zostać wykonana.

  • Odpowiedział
  • @ | 20.08.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII