Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 0
 • 85

Jeśli klasa A posiada metodę, której parametrem jest obiekt klasy B, a klasa B posiada metodę, której parametrem jest obiekt klasy A, czy można relację pomiędzy tymi klasami przedstawić za pomocą dwukierunkowej zależności?

Uczestnik szkolenia
 • Zapytał
 • @ Uczestnik szkolenia | 19.08.2015

Odpowiedź (1)

 • 0

Z dwóch powodów przedstawiłabym raczej tę relację za pomocą dwóch osobnych zależności.

 1. Relacja zależności przydziela połączonym nią elementom jakby dwie role „dostawcy” i „klienta”. Klient jest zależny od dostawcy, przy czy sama zależność nie mówi co jest przedmiotem dostawy ani w jaki sposób się ona odbywa. Umieszczenie grotów w dwóch kierunkach może sugerować, że dany element pełni obydwie role dostawcy i klienta jednocześnie w tym samym kontekście. To, że klasa A ma metodę z parametrem w postaci obiektu klasy B nie oznacza, że klasa B musi mieć metodę, do której przekazywany będzie obiekt klasy A. Te klasy są wzajemnie od siebie zależne, ale w różnych kontekstach.
 2. Specyfikacja milczy na temat dwukierunkowej zależności. Daje tylko pewną dowolność użytkownikowi w określeniu, który z elementów jest zależny, a który niezależny.
 • Odpowiedział
 • @ | 19.08.2015
 • TRENER ALTKOM AKADEMII