Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 0

 

Można to zrobić na dwa sposoby.

  1. Za pomocą relacji zależności. Zależność jest ogólną relacją mówiącą o tym, że jeden element (client) potrzebuje drugiego (supplier) do swojej specyfikacji lub implementacji. Ze względu na ogólność definicji w specyfikacji UML zdefiniowano kilka rodzajów zależności i jej stereotypów. Między innymi stereotypy «create» i «instantiate». Mają one bardzo podobne znaczenie. Mianowicie oba mówią o tym, że element, który pełni rolę klienta tworzy instancję elementu pełniącego rolę dostawcy.
  2. Za pomocą asocjacji. Wbrew obiegowym opiniom powiązanie klas asocjacją nie oznacza, że będą musiały one przechowywać wzajemne referencję w atrybutach. Asocjacja mówi tylko, że pomiędzy obiektami tych klas może istnieć jakiś związek nie definiując jednak jak ma on być zaimplementowany. Ten związek może polegać na tym, że metoda jednej klasy będzie tworzyła obiekt drugiej.

Który sposób prezentacji wybrać? Ten, który jest bardziej czytelny i przekonywujący dla odbiorców.

  • Odpowiedział
  • @ | 18.08.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII