Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 2
 • 8
 • 182

Wyznaczenie akceptowalnych odchyleń od czasu lub kosztu realizacji zadania może spowodować, że wykonawcy zanim przystąpią do pracy, za punkt odniesienia, będą traktować wartości maksymalne. Przykładowo, na realizację zadania zaplanowano 14 dni (+/-2). Wiele, wiele osób, przystępując do jego realizacji, z góry jako punkt odniesienia przyjmie deadline 16 dni. Jak tego uniknąć?

 • Zapytał
 • @ | 27.12.2013
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII

Odpowiedzi (2)

 • 2

Dobre pytanie. Skoro możemy coś zrobić po 14 dniach +4, to mamy to zrobić na 18-ty dzień. Ja bym powiedział tak: termin wynosi 14 dni. Jego przekroczenie zwiększa ryzyko niezrealizowania zadania w terminie pomimo mieszczenia się w tolerancji. Za celowe uznałbym zatem przekroczenie terminu wiązać z sankcją finansową, np. obniżeniem wynagrodzenia za realizację zadania w okresie tolerancji. Reasumując, wydaje się, że nielogiczne jest zrównanie okresu realizacji zgodnie z harmonogramem z okresem mieszczącym się w zakresie tolerancji. Inaczej trzeba by wyznaczać tolerancję dla tolerancji. To są dwa RÓŻNE okresy czasu. Korzystanie z tolerancji jest jednak przekroczeniem terminu, a więc brakiem realizacji w terminie i powinno wiązać się z sankcjami.

Jerzy_Mirosław_2KNX
 • Odpowiedział
 • @ Jerzy_Mirosław_2KNX | 11.01.2014
  • 3
  • 2
  • 3
Komentarze
 • 0

A może lepiej nagradzać/wyróżniać za wykonanie zadań w pierwotnie ustalonych terminach? Myślę, że to działa bardziej motywująco niż groźba kary, a poza tym sprzyja pozytywnej atmosferze w pracy.

AniaS
 • Odpowiedział
 • @ AniaS | 16.01.2017
  • 6
  • 0
  • 2