Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 10
 • 316

W swojej aplikacji posiadam coś a’la wirtualną bazę danych, którą jest klasa singletone posiadająca referencje do paru kolekcji obiektów (komputery, użytkownicy, etc.), do których potrzebuje się odwoływać z różnych miejsc w aplikacji (asynchronicznie). Aplikacja dość mocno korzysta z threadów, z jednego threada kolekcja może być czytana, z innego updatowana, a z jeszcze innego mogą być usuwane obiekty z tej kolekcji. Usunięcie obiektu z enumerowanej kolekcji skutkuje wyjątkiem collection changed while enumerated, co stwarza potrzebę zastosowania lockowania, ale wtedy z asynchronicznej aplikacji zrobi się synchroniczna i zabije mi to wydajność. Czy macie jakiś pomysł, czym można zamienić tego singletona?

rafalsawer
 • Zapytał
 • @ rafalsawer | 14.12.2013
  • 10
  • 1
  • 2

Odpowiedź (1)

 • 7

Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie odpowiedniej strategii kontroli dostępu do kolekcji.

Zgodnie z sugestią zawartą w pytaniu blokowanie przy użyciu instrukcji lock może spowodować znaczny spadek wydajności.

W takim przypadku sugeruję przeanalizowanie zastosowań klasy ReaderWriterLock lub ReaderWriterLockSlim:

 

class DataItem
{
  public string Data;
}

class DbLocker
{
  ReaderWriterLockSlim locker = new ReaderWriterLockSlim();
  List<DataItem> DataList = new List<DataItem>(){new DataItem(){ Data="a"}, new DataItem() {Data="b"}};

  private DataItem UnsafeGetData(int index)
  {
    return DataList[index];
  }

  public void ChangeData(int index, string data)
  {
    locker.EnterWriteLock();

    try
    {
      DataItem Data = UnsafeGetData(index);
      Data.Data = data;
     
    }
    finally
    {
      locker.ExitWriteLock();
    }
  }

  public DataItem GetData(int index)
  {
    locker.EnterReadLock(); 

    try
    {
      return UnsafeGetData(index);
    }
    finally
    {
      locker.ExitReadLock();
    }
  }

 
}

 

Aby uniknąć zgłaszania i obsługi wyjątku, można zastąpić metody Enter na wersje TryEnter.

Dodatkowo problem z wymienionym wyjątkiem może wynikać z iteracji za pomocą bloku foreach po dostępnej z wielu wątków kolekcji. W tym przypadku rozwiązaniem może być użycie for wraz ze sprawdzeniem granic indeksów kolekcji.

 • Odpowiedział
 • @ | 17.12.2013
 • TRENER ALTKOM AKADEMII