Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 8
  • 603
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

  • 5

Jest to wykonalne, nawet kilkoma metodami.

 

Sposób 1

Najprościej będzie stworzyć każdą część publikacji jako oddzielny dokument, a następnie połączyć te dokumenty przez stworzenie z nich Książki.

 

Sposób 2

Natomiast jeśli już musimy robić to w obszarze jednego dokumentu, jednym ze sposobów jest wykorzystanie palety Strony.

 

Pierwszy przycisk od lewej na dole tej palety zawiera listę standardowych rozmiarów stron:

 

 

Dzięki niemu każda strona w dokumencie może mieć inne wymiary.

Pozycja na dole listy: "Własne" pozwala na tworzenie nietypowych rozmiarów. Tam właśnie można stworzyć rozmiar 297x210 jako stronę poziomą i rozmiar 210x297 jako stronę pionową. Każdy z własnych rozmiarów dodajemy do listy przyciskiem "Dodaj":

 

 

Własne rozmiary stron wyświetlają się na górze listy rozmiarów. Teraz pozostaje tylko dla każdej ze stron w dokumencie wybrać odpowiedni rozmiar:

 

 

Łatwiej będzie takie strony opanować w dokumencie, który nie ma stron widzących, tylko pojedyncze - jak na powyższym obrazku.

 

Sposób 3

 

Przy większej liczbie stron w dokumencie najwygodniej będzie stworzyć nową stronę wzorcową, która będzie w ustawieniu poziomym:

 

 

a następnie zastosować tę stronę wzorcową do tych stron dokumentu, które mają zmienić orientację. W tym celu wciągamy miniaturę strony wzorcowej na miniaturę tej strony w dokumencie, która ma się "położyć":

 

 

Literki A i B, widoczne przy miniaturach stron w dolnej części palety Strony, informują o zastosowaniu do nich stron wzorcowych A lub B.

 

 

  • Odpowiedział
  • @ | 19.03.2015
  • TRENER ALTKOM AKADEMII