Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 4
  • 360

Odpowiedź (1)

  • 5

Aby obliczyć kwotę, jaką uzyskamy z lokaty ze zmienną stopą procentową, należy zastosować funkcję z kategorii finansowych o nazwie WART.PRZYSZŁ.KAP. Funkcja ta przyjmuje dwa wymagane następujące argumenty:

  • Kapitał – wartość początkowa lokowanego przez nas kapitału,
  • Stopy – tablica stóp procentowych, które należy zastosować.

PRZYKŁAD:

Przykład poniżej przedstawia wyliczenie wartości, jaką osiągniemy z 5 letniej lokaty przy wpłacie kapitału początkowego w wysokości 10 000 zł. Oprocentowanie roczne lokaty wynosi 8% i maleje po pierwszym kwartale, w każdym kolejnym o 0,15% w skali roku, kapitalizacja odsetek jest kwartalna.

 

  • Odpowiedział
  • @ | 28.10.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII