Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 6
 • 665
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedź (1)

 • 3

Do uruchamiania zewnętrznych aplikacji służy metoda Process.Start z przestrzeni System.Diagnostics

Przykład uruchomienia notatnika:

 

Process.Start("notepad.exe");

 

Aplikacja uruchamiana jest w osobnym wątku, główny program nie czeka na zakończenie aplikacji i kontynuuje swoje działanie.

 

Jeśli chcemy przechwycić odpowiedź aplikacji, to musimy przekierować wyjście i ustawić odpowiednie parametry:

 

 ProcessStartInfo start = new ProcessStartInfo
      {
        FileName = "cmd.exe",
        Arguments = "/c dir",
        UseShellExecute = false,
        RedirectStandardOutput = true,

      };

      using (Process process = Process.Start(start))
      {
        using (StreamReader reader = process.StandardOutput)
        {
          string result = reader.ReadToEnd();
          Console.Write(result);
        }
      }

 

Przy przetwarzaniu większych strumieni danych proponuję przetwarzać krok po kroku:

 

 ProcessStartInfo start = new ProcessStartInfo
      {
        FileName = "cmd.exe",
        Arguments = "/c dir",
        UseShellExecute = false,
        RedirectStandardOutput = true,

      };

      using (Process process = Process.Start(start))
      {
        using (StreamReader reader = process.StandardOutput)
        {
          while (!reader.EndOfStream)
          {
            string result = reader.ReadLine();

            Console.Write(result);
          }
        }
      }

 

W przykładach pokazałem przekierowanie z powrotem na konsolę, ale można na dowolne inne wyjście.

Powodzenia!

 

 • Odpowiedział
 • @ | 02.03.2015
 • TRENER ALTKOM AKADEMII