Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 4
 • 4
 • 422

Używam narzędzia Sumy częściowe do sporządzania szybkich raportów. Jednak raporty te są mało atrakcyjne wizualnie. Czy można jakoś wyróżnić kolorami wiersze podsumowujące w takim raporcie?

 

Uczestnik szkolenia
 • Zapytał
 • @ Uczestnik szkolenia | 03.02.2015
Zaloguj się aby zadać pytanie
Pokrewne

Odpowiedzi (4)

 • 18

Tak, można to zrobić, opis w załączniku.

 

Załączniki

 • docx

  Raport-sumy częściowe.docx ( 839K )
 • Odpowiedział
 • @ | 03.02.2015
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
Komentarze
 • 6

W ramach uzupełnienia dodam, że jest również skrót do zaznaczenia tylko widocznych komórek. Należy zaznaczyć zakres, a następnie

L ALT + ;

Pozdrawiam.
Tomasz Grabowski.

 • Odpowiedział
 • @ | 09.02.2015
 • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII
Komentarze
 • 4

Ja bym zaproponował do tego użycie formatowania warunkowego.

Zauważmy, że w kolumnie B po utworzeniu sum częściowych mamy podsumowanie wyników: Damian Suma, Damian Średnia itp.:
 1. Zaznaczamy komórkę B1.
 2. Zaznaczamy całą tabelę - idealny będzie skrót klawiszowy Ctrl+a.
 3. Ze wstęgi Narzędzia główne wybieramy Formatowanie Warunkowe, a w nim nową regułę:
4. W nowym oknie wybieramy opcję "Użyj formuły do określenia..." i wpisujemy następującą formułę =Prawy($B1)="suma", oczywiście nie zapominamy o określeniu formatu:
 5. Dla średniej utwórzmy analogicznie nową regułę formatowania warunkowego z formułą =Prawy($B1;7)="średnia".

 

Patrz załącznik.

Załączniki

 • xlsx

  suma czesciowa.xlsx ( 29K )
 • Odpowiedział
 • @ | 10.02.2015
 • TRENER ALTKOM AKADEMII
Komentarze
 • 3

Uzyskuję dane z zewnętrznych baz danych i często wymagają one sformatowania. Mogę podzielić się takim makrem, które wstawia odstęp i bolduje oraz obramowuje cały rząd, gdy napotka słowo TOTAL (można zmienić na SUMA). Wymaga przeróbek zgodnie z komentarzami.

Sub BoldAndInsertEmptyRow()

  Dim oListObj As ListObject
  Dim RowCnt As Long
  Dim r As Long

  Set oListObj = Worksheets("Oferta").ListObjects("Table3") 'change the sheet and table names accordingly
  
  Application.ScreenUpdating = False

'Format rows with totals: add empty row above, frame.
  
  RowCnt = oListObj.ListRows.Count
  
  For r = RowCnt To 1 Step -1
    With oListObj.ListRows(r).Range
      
      'If contains "TOTAL" - bold ent.row and add empty row below.
      
      If InStr(UCase((.Cells(1, 1).Value)), "TOTAL") > 0 Then
        .Font.Bold = True
        
        With .Borders(xlEdgeTop)
          .LineStyle = xlContinuous
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = xlMedium
        End With
        
        With .Borders(xlEdgeBottom)
          .LineStyle = xlDouble
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = xlThick
        End With

        If r < RowCnt Then
          oListObj.ListRows.Add Position:=r + 1, alwaysinsert:=True
        End If
      End If
      

      
     
    End With
  Next r


Application.ScreenUpdating = True

End Sub

 

Jacek_Kotowski
 • Odpowiedział
 • @ Jacek_Kotowski | 07.05.2015
  • lider
  • laureat
  • ekspert
  • 60
  • 54
  • 94