Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 6
 • 659

Chciałbym, aby kolory na wykresie przestawnym zmieniały się dynamicznie, tzn. dla wartości dodatnich - kolor zielony, dla wartości ujemnych - kolor czerwony.

Napisałem kod do zmiany, ale nie wiem, jak go zaimplementować do tego wykresu tak, aby dynamicznie się zmieniały kolory po użyciu fragmentatora/filtra:

 

Select Case Kolor
      Case Is >= 0
        .Interior.Color = vbGreen
      Case Is < 0
        .Interior.Color = vbRed
      Case Else
End Select

 

Poniżej print screen wykresu zrobiony ręcznie. W załączeniu plik Excela z przykładem danych i wykresem przestawnym:

 

Załączniki

 • xlsx

  wykres.xlsx ( 18K )
Przemo
 • Zapytał
 • @ Przemo | 07.11.2014
  • laureat
  • 59
  • 24
  • 71

Odpowiedź (1)

 • 0

Kod trochę dziwny ale chyba działa.

Sub MalowanieKolumnWykresu()

  Dim LP As Long, P As Long
  Dim tbl() As Variant

  tbl = ActiveChart.SeriesCollection(1).Values
  LP = ActiveChart.SeriesCollection(1).Points.Count
  For P = 1 To LP
    If tbl(P) > 5000 Then
      ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(P).Interior.ColorIndex = 6
    Else
      ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(P).Interior.ColorIndex = 7
    End If
  Next
End Sub

 

 • Odpowiedział
 • @ | 04.04.2016
 • TRENER ALTKOM AKADEMII