Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 4
  • 321

Odpowiedź (1)

  • 1

Syndrom grupowego myślenia może bardzo negatywnie wpłynąć na pracę zespołu. Charakteryzuje się bezkrytycznym myśleniem grupy, często pragnącej uniknąć konfliktu oraz porozumieć się bardziej, niż dokładnego rozważenia możliwych rozwiązań. 

Najczęściej pojawia się w zespołach, w których członkowie bądź sam kierownik charakteryzują się ukrytym stylem komunikacji (o stylach także mówiliśmy na szkoleniu, dla przypomnienia: osoba taka ma silną potrzebę akceptacji społecznej - raczej niechętnie wyrażają swoje niezadowolenie lub przedstawiają pomysły, które mogą być niezgodne z myśleniem pozostałych lub mogą wywołać konflikt).

 

Irving Janis, który jest twórcą pojęcia "syndromu grupowego myślenia", proponuje następujące techniki pozwalające uniknąć tego syndromu:

1. Możesz wprowadzić do grupy zewnętrznego eksperta, którego opinie różnią się od opinii grupy. Będzie on w stanie racjonalnie ocenić pomysły.

2. Poproś członków zespołu, aby wcielili się w rolę "krytycznych sędziów" - tak, aby mogli przeanalizować problem ze wszystkich stron, niezależnie od osobistych opinii.

3. Jako kierownik zespołu możesz nie pojawiać się od czasu do czasu na spotkaniach, aby mógł je poprowadzić ktoś inny. 

4. Aby powstrzymać się od wywierania niewłaściwego wpływu na grupę, powinnaś powstrzymać się od prezentowania własnych opinii do momentu, aż wypowiedzą się wszyscy z zespołu.

5. Podkreśl wobec grupy to, jak istotne jest rozważenie wielu opcji i przede wszystkim jakie skutki może mieć złe podjęcie decyzji.

6. Przed przyjęciem ostatecznego rozwiązania pozwól na końcową wymianę wątpliwości dotyczących rozwiązania, aby upewnić się, że na pewno jest właściwe. 

  • Odpowiedział
  • @ | 10.09.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII